پاورپوینت کانی شناسی سیلیکات ها

پاورپوینت کانی شناسی سیلیکات ها

پاورپوینت کانی شناسی سیلیکات ها

پاورپوینت کانی شناسی سیلیکات ها

جامعه معدن و علوم زمین 

فایل pdf

تعداد صفحه 35

زبان : فارسی

مقدمه : سیلیکات ها از اجتماع واحدهایی به نام تترائدر سیلیس که دارای ترکیب 4SIO4 است تشکیل شده اند.برحسب اینکه تترائدرهای سیلیس چگونه درساختمان سیلیکات ها شرکت می کنند کانی های متفاوت با خصوصیات فیزیکوشیمیایی متنوعی ایجاد می شود.